احادیث و سخنان

حدیث امام صادق در نشانه نادانی

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز نشانه نادانی است: هر روز دوستی گرفتن و دوست قبلی را واگذاشتن و ترک دوستی بدون جهت و تجسس از آن چه که بی فایده است.
و از رفید غلام ابن هبیره نقل می کند که گفت:
ابن هبیره از دست من عصبانی شد و قسم خورد که مرا بکشد؛ من فرار کرده و به حضرت صادق علیه السلام پناه بردم و قصه را به عرض ایشان رساندم. فرمود: برگرد و سلام مرا به او برسان و بگو: من رفید غلام تو را پناه داده ام، او را آزار نده؛ و به او بدی نکن. گفتم: فدایت شوم، این مرد شامی پلیدی است؛ فرمود: برو و آن چه به تو گفتم به او بگو.
رفتم و هنگامی که به بیابانی رسیدم، یک اعرابی به من رسید و گفت: کجا می روی؟ من صورت مقتول در تو می بینم. بعد گفت: دستت را بیرون بیاور، بیرون آوردم، گفت: دست مقتول است، باز گفت: پایت را نشان بده؛ نشان دادم گفت: پای مقتول است، سپس گفت: بدنت را نشان بده، بدنم را به او نشان دادم، گفت: بدن مقتول است. آن گاه گفت: زبانت را بیرون بیاور. زبانم را نشان دادم، گفت: برو که ترسی برای تو نیست؛ زیرا پیامی بر
[صفحه ۱۴۶]
زبان داری که اگر آن را به کوههای استوار ببری برای تو نرم می شود. (در عرب عده ای بودند که خصوصیات زیادی را در قیافه ی اشخاص می دیده اند و ظاهرا این اعرابی از آنها بوده؛ و از نشانه هایی به مطلب پی برد.)
و در این حدیث است که:
ابن هبیره خواست غلام را بکشد و دستش را بست و سفره ی چرمی و شمشیر آماده کرد و هنگامی که غلام پیغام را رساند، آزادش کرد؛ و مهر خود را به او داد و گفت: کارهای من به دست تو هر گونه که می خواهی اداره کن.
[صفحه ۱۴۷]
برگرفته از کتاب معجزات امام صادق علیه السلام نوشته آقای حبیب الله اکبرپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *