احادیث و سخنان

حدیث امام صادق در مورد عبادت

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: عبادت خداوند را با وجود خستگی و بی میلی بر خود تحمیل ننمائید.
هشام بن حکم روایت می کند که مردی از کوهستان به خدمت حضرت امام جعفرصادق علیه السلام آمد و ده هزار درهم در مجلس آن حضرت گذاشت و گفت: یابن رسول الله برای من خانه ای مهیا فرما که وقتی با عیال و اطفال خود از حج مراجعت نمایم در آن منزل ساکن گردیم.
این را گفت و راهی کعبه معظمه شد. هنگامی که مراجعت نمود به خدمت آن حضرت حاضر شد. حضرت او را با عیال و اطفال در منزل شریف خود جای داد و فرمود که از برای تو در فردوس اعلی سرائی خریده ام و سجلی نوشته ام. حد اول آن سرای به سرای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متصل است و حد دوم به خانه حضرت مرتضی علی علیه السلام و حد سوم آن به مسکن حسن بن علی علیه السلام و حد چهارم آن به منزل امام حسین علیه السلام متصل است.
آن مرد چون این سخن از حضرت شنید گفت: راضی شدم و قبول نمودم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آن مبلغ را بین فقرای بنی حسن و بنی حسین تقسیم کرد. بعد از مدتی آن مرد
[صفحه ۹۲]
کوهستانی بیمار شد و اثر مرگ را بر خود مشاهده نمود. اهل و خویشان خود را احضار فرمود و گفت: ای یاران، یقین می دانم که آن چه امام جعفرصادق علیه السلام به من خبر داده حق و صدق است.
ایشان سجلی به من داده، وصیت من به شما این است که آن سجل را با من در قبر بگذارید. چون شب شد، آن مؤمن نیکو اعتقاد به جوار رحمت ایزدی واصل شد. خویشاوندان بنا بر وصیت او را با سجل در قبر نهادند. بعد از دفن مردم متفرق شدند. روز بعد چون بر سر قبرش رفتند. آن سجل را بر روی قبرش یافتند که در آن به خط سبز نوشته بود که حق سبحانه و تعالی وفا نمود به آن چه ولی حق حضرت جعفر بن محمد صادق علیه السلام با او وعده فرموده بود.
[صفحه ۹۳]
برگرفته از کتاب معجزات امام صادق علیه السلام نوشته آقای حبیب الله اکبرپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *