احادیث و سخنان

حدیث امام صادق در مورد خشم

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: خشم، کلید تمام بدیها و شرور است.
روایت شده است که منصور دوانیقی شبی به پسر خود گفت: برو جعفر را بیاور تا او را بکشم. وزیر منصور گفت: کسی که در گوشه ای نشسته باشد عزلت گرفته و به عبادت حق مشغول شده و دست از ملک تو کوتاه کرده باشد، کشتن او چه حاصلی دارد و هر چه گفت، سودی نداشت.
ناچار کسی را به دنبال حضرت فرستاد. منصور به غلامان گفت: وقتی که او آمد و من با او مشغول صحبت شدم و عمامه از سر برداشتم شما همان موقع او را بکشید. پس چون حضرت داخل مجلس شد، منصور از تخت پایین پرید و پیش پای او دوید و آن حضرت را در صدر مجلس نشانید. و خود به رسم ادب زانو زد و گفت: ای مولای من! چرا زحمت کشیدید.
حضرت فرمود: تو مرا طلبیدی. منصور گفت: امروز هر چه شما بفرمائید من اطاعت می کنم. حضرت فرمود: می خواهم که دیگر مرا نخوانی. منصور گفت: سمیع و مطیعم. غلامان و وزیر منصور بسیار تعجب کردند. چون امام جعفرصادق علیه السلام از آن مجلس بیرون رفت. منصور از شدت خوف و
[صفحه ۱۰۲]
ترس و اضطرابی که بر وجود او چیره شده بود، لحاف روی سر کشید و بیهوش افتاد و تا نصف شب به هوش نیامد. چون به هوش آمد وزیر از اضطراب او سؤال نمود.
منصور گفت: ای وزیر! چون امام جعفر صادق علیه السلام به این جا وارد شد، من این قصر خود را دیدم که موج می زند چون کشتی در میان دریا و اژدهایی عظیم دیدم که یک لب به زیر کشتی نهاده و یک لب بر بالای آن و می گفت: ای منصور اگر به ایشان تعرض کنی یا بیازاری تو را با این قصر فرو می برم. چون او را دیدم و شنیدم عقل از من زایل شد و مدهوش شدم.
[صفحه ۱۰۳]
برگرفته از کتاب معجزات امام صادق علیه السلام نوشته آقای حبیب الله اکبرپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *