احادیث و سخنان

حدیث امام صادق در مورد توبه

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: آن کس که از گناه توبه واقعی کرده مانند کسی است که از اصل گناه نکرده است.
مخزومه الکندی روایت می کند که روزی منصور در مکانی که ربذه نام داشت، رفت و حضرت امام جعفر علیه السلام هم در آن مکان بود. منصور گفت: مرا معذور دارید اگر جعفر صادق علیه السلام را به قتل برسانم زیرا از او می ترسم. پس کسی را دنبال آن حضرت فرستاد. چون آن حضرت به مجلس منصور آمد فرمود:
ای امیر! از قتل من بگذر که زمان زیادی از مصاحبت من با تو نمانده است. منصور گفت: به تو رخصت می دهم. پس آن حضرت بیرون رفت. منصور به عیسی بن علی گفت: که خود را به جعفر بن محمد الصادق علیه السلام برسان و از او بپرس که سبب قطع مصاحبت مرگ من باشد یا مرگ تو؟ عیسی به دنبال آن حضرت رفت و سؤال کرد. حضرت فرمود: مرگ من نزدیک شده است.
[صفحه ۱۰۷]
برگرفته از کتاب معجزات امام صادق علیه السلام نوشته آقای حبیب الله اکبرپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *