احادیث و سخنان

حدیث امام صادق در آداب مجالست

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: از سه گروه اجتناب و دوری کن: خائن، ستمگر و سخن چین. آن که به نفع تو خیانت کرد، بدان که یک روز هم به تو خیانت می کند، و آن که به نفع تو ظلم کرد، یک روز به تو ظلم می کند و هم چنین کسی که به نفع تو سخن چینی کرد.
و از هشام بن حکم نقل می کند که گفت:
از حضرت صادق علیه السلام اسمهای خدا و اشتقاقات آنها را سؤال کردم و حدیث را ذکر می کند تا آن جا که می گوید: فرمود: ای هشام! فهمیدی به طوری که از دین خدا دفاع کنی و با دشمنان ما و مشرکان مبارزه کنی؟ گفتم: آری. فرمود:
خداوند تو را نفع بخشد و ثابت دارد. و به خدا! تاکنون کسی در بحث توحید مرا مغلوب نکرده است.
[صفحه ۱۵۳]
برگرفته از کتاب معجزات امام صادق علیه السلام نوشته آقای حبیب الله اکبرپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *