احادیث و سخنان

احادیث امام صادق – عوامل لنگ شدن زندگی

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:
پنچ چیز است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد، پیوسته زندگیاش لنگ، خردش سرگشته و فکرش مشغول است: اول: تندرستی، دوم: امنیت، سوم: فراخی در روزی، چهارم: همدم سازگار. راوی میگوید: عرض کردم: منظور از همدم سازگار چیست؟ حضرت فرمودند: زن نیک و فرزند نیک و همنشین نیک. و پنجم، که جامع همه اینهاست، آسایش است. [۵۴۴].
[صفحه ۲۷۴]
برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام نوشته: محمد حسین نوحه خوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *