احادیث و سخنان

احادیث امام صادق در طبقات سه گانه مردم

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:
مردم سه طبقه اند: طبقه ای از مایند و ما از آنان هستیم، طبقه ای به واسطه ی ما خود را آراسته می کنند (با چسباندن خود به ما برای خویش کسب وجهه و آبرو می کنند) و طبقه ای هم به نام ما یکدیگر را می خورند. [۲۳۴].
و نیز فرمودند:
مردم سه دسته اند: نادانی که از آموختن سر باز می زند، دانایی که علم و دانشش او را نزار کرده است و خردمندی که برای دنیا و آخرتش کار می کند. [۲۳۵].
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، فرمودند:
مردان سه دسته اند: یکی از مال و ثروت برخوردار است، یکی از جاه و مقام و دیگری از زبان (و سخنوری) و این برترین آنهاست. [۲۳۶].
[صفحه ۱۲۰]
برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام نوشته آقای محمد حسین نوحه خوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *