احادیث و سخنان

احادیث امام صادق در شروط قبولی نماز

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به عبدالله بن جندب فرمودند:
ای پسر جندب، خدای عزوجل در یکی از وحی های خود فرمود:
من نماز را از کسی می پذیرم که در برابر بزرگی من افتادگی کند و به خاطر من از خواهش های نفس خویشتنداری ورزد و روز خود را با یاد من بگذراند و بر آفریدگان من بزرگی و فخر نفروشد و گرسنه را سیر نماید و برهنه را بپوشاند و بر گرفتار و مصیبت زده رحم آورد و غریب را پناه دهد. چنین کسی نورش چون خورشید می تابد. برایش در تاریکی نوری قرار می دهم و در نادانی حلم و دانایی (به او عطا می کنم)، با عزت خود او را حمایت می کنم و فرشتگانم را به نگهبانی از او می گمارم. مرا می خواند و من جوابش را می دهم و از من چیز می خواهد و من عطایش می کنم. حکایت این بنده در نزد من همچون حکایت باغ های فردوس است که نه میوه هایش می خشکد و نه وضع آنها تغییر می کند. [۶۳۶].
[صفحه ۳۱۷]
برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام نوشته آقای محمد حسین نوحه خوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *