احادیث و سخنان

احادیث امام صادق – اثر و ثواب گریه کردن

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:
[صفحه ۷۶۶]
هر چیزی پیمانه و وزنی دارد مگر اشکها؛ زیرا قطرهای از اشک دریاهایی از آتش را فرو مینشاند. هرگاه چشم غرق در اشک خود شود گرد هیچ فقر و ذلتی بر چهرهی آن ننشیند. و هرگاه اشکها سرازیر شود خداوند آن چهره را بر آتش حرام گرداند. و اگر گریندهای در میان امتی بگرید همه آن امت مشمول رحمت میشوند [۱۷۸۷].
برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام نوشته: محمد حسین نوحه خوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *