آثار

بررسی آثار منسوب به امام صادق علیه السلام – صحائف الامام الصادق

بررسی آثار منسوب به امام صادق علیه السلام
صحائف الامام الصادق
آغاز : هذه صحایف الامام ابی عبدالله جعفر الصادق رضی‌الله عنه و کانت مودوعه عند اهل بیته یتوارثونها بینهم الی زمان المأمون الخلیفه …
پایان : الآیات :« و ان الله ال یهدی کید الخائنین » (یوسف ، ۱۴/۵۲) یدل علی الخیانه و القدر . «أن خلق لکم من أنفسکم أزواجاً (الروم ،۳۰/۲۱) یدل علی صلاح أمر النساء . « رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الأحادیث» (یوسف ، ۱۲/۱۰۱) یدل علی أنه یرزق ملکاً و علماً . نسخه‌ای از این کتاب در ضمن مجموعه‌ای] ۱۶۵ ب -۱۷۷ب [ به شماره ۵۳۷۳ در کتابخانه ظاهریه وجود دارد، این کتاب به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است، ولی دلیل موثقی بر این ادعا وجود ندارد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *